Lista osób

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Grzegorz Kułak Stanowisko: Kierownik
Telefon: 83 306 82 06
1
Monika Jakimiuk Stanowisko: Główny księgowy
Telefon: 833433984
3
Bogumiła Ostapowicz Stanowisko: Starszy pracownik socjalny
Telefon: 83 353 07 58
Obowiązki:

Rejony opiekuńcze:Suchowola, Suchowola Kolonia, Kuraszew, Świerże, Wólka Zdunkówka, Branica Suchowolska, Branica Kolonia, Zbulitów Mały.

4
Bożena Krawczyk Stanowisko: Starszy pracownik socjalny
Telefon: 83 353 07 58
Obowiązki:

Rejony opiekuńcze:Bezwola I, Bezwola II, Ostrówki, Ossowa, Planta.

5
Elżbieta Mazur Stanowisko: Starszy pracownik socjalny
Telefon: 83 353 07 58
Obowiązki:

Rejony opiekuńcze:Wohyń I, Wohyń II.

6
Aleksandra Kukiełka Stanowisko: Pracownik socjalny
Telefon: 83 353 07 58
Obowiązki:

Rejony opieuńcze: Bojanówka, Lisiowólka, Ostrówki

7
Renata Choreń Stanowisko: Inspektor d/s świadczeń rodzinnych
Telefon: 83 353 03 48
Obowiązki:

Przyjmowanie wniosków, naliczanie i wydawanie świadczeń rodzinnych, sprawozdawczość.

8
Paulina Chilimoniuk Stanowisko: Inspektor d/s funduszu alimentacyjnego
Telefon: 83 353 03 48
Obowiązki:

Przyjmowanie wniosków, naliczanie i wydawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, sprawozdawczość.

9
Magdalena Korszniewicz Stanowisko: Inspektor d/s świadczeń wychowawczych
Telefon: 833433984
11
Elżbieta Wiczuk Stanowisko: Referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych
Telefon: 83 353 03 48
Obowiązki:

Realizacja ustawoiwych zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych

12
Krystyna Mańkowska Stanowisko: Opiekunka domowa
Obowiązki:

Pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób korzystających z usług (sprzątanie, przyrządzanie posiłków, dostarczanie zakupów), zapewnienie opieki higienicznej.

13
Katarzyna Połóg Stanowisko: Opiekunka domowa
Obowiązki:

Pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób korzystających z usług (sprzątanie, przyrządzanie posiłków, dostarczanie zakupów), zapewnienie opieki higienicznej.

14